infolinia: 801 009 445

Zabezpieczona płynność finansowa

Dla funkcjonowania przedsiębiorstwa płynność finansowa jest ważniejsza nawet od zysku. Zaistnienie krótkookresowej straty nie stanowi zagrożenia dla istnienia firmy. Jednak jeśli firma będzie wykazywać zysk, ale utraci zdolności do spłaty krótkoterminowych zobowiązań może być zmuszona do ogłoszenia upadłości.

Dysponowanie kapitałem obrotowym na finansowani bieżących potrzeb firmy jest warunkiem jej przetrwania. Utrata płynności finansowej nie pozwala przedsiębiorstwu dłużej funkcjonować, ponieważ oznacza brak środków na zakup niezbędnych do funkcjonowania surowców, towarów czy usług.

Recepta na zatory płatnicze

Do utraty płynności finansowej dochodzi najczęściej zupełnie niespodziewanie z winy kontrahentów, którzy przestali płacić swoje zobowiązania. Przedsiębiorstwo może się jednak zabezpieczyć przed zatorami płatniczymi. Rozwiązaniem jest faktoring w którym to instytucja finansowa, finansuje wystawiane kontrahentom faktury, a nawet może przejąć ryzyko ich niewypłacalności.

Faktoring jest nie tylko zabezpieczeniem dla przezornych i dobrze funkcjonujących przedsiębiorstw. Jest również ratunkiem dla firm, których kondycja finansowa uległa już pogorszeniu i nie mogą się ratować kredytem obrotowym ponieważ nie mają szans na uzyskanie finansowania w bankach.

Płynność pod kontrolom

Osiągnięcie i utrzymanie płynności finansowej poprzez faktoring oznacza dla Twojej firmy uzyskania stabilnej sytuacji finansowej, dając swobodę w planowaniu kluczowych dla przyszłości firmy działań. Faktoring pozwoli nie tylko utrzymać dotychczasowych kontrahentów ale i pozyskiwać nowych.

Dowiedz się więcej…