infolinia: 801 009 445

Zatory płatnicze – nie daj się zaskoczyć

Zatory płatnicze zwykle zaskakują przedsiębiorcę. Zaczynają się, kiedy jeden ze odbiorców przestaje regulować należne zobowiązania wynikające z zakupionego towaru lub wykonanej usługi. Przyczyną powstania zatoru płatniczego mogą być problemy finansowe kontrahenta (płatnika) zupełnie niezawinione przez niego np. wynikające z nieprzewidywalnych zdarzeń losowych. Często bywa, że są to jednak działanie zaplanowane, nastawione na "skorzystanie" z darmowego kredytu – czyli kredytowanie się kosztem dostawcy.

Dlaczego to taki problem?

Od powstania zatoru płatniczego jest już tylko krok do kłopotów z utrzymaniem płynności finansowej. Brak spodziewanej gotówki w kasie firmy oznacza problemy z zakupem towarów lub surowców do produkcji, opłaceniem pracowników czy zewnętrznych usług niezbędnych do działania firmy. Opóźnione, przeterminowane należności mogą stać się przyczyną bankructwa firmy.

Walczyć czy zapobiegać zatorom płatniczym?

Kiedy powstanie problem należy szybko reagować, co w przypadku powstania zatorów może oznaczać nawet konieczność wszczęcia windykacji. To jednak zwykle oznacza dalsze oczekiwanie na odzyskanie firmowych pieniędzy, podczas gdy gotówka potrzebna jest teraz.

Przed kłopotami z opóźniającymi się płatnościami od odbiorców możesz jednak w znacznym stopniu wcześniej zabezpieczyć firmę. Możesz to zrobić korzystając z usługi faktoringu.

Dowiedz się więcej…