infolinia: 801 009 445

Potrzebujesz kredytu obrotowego?

Co gdybym zaoferował Twojej firmie finansowanie pozbawione wad kredytu obrotowego? Finansowanie, które nie jest uzależnione od zdolności kredytowej i innych typowych bankowych ograniczeń. Finansowanie, które jest elastyczne i rośnie wraz z rozwojem oraz potrzebami Twojej firmy. Co więcej finansowania, które nie wymaga zabezpieczeń rzeczowych.

Kredyt obrotowy daje przedsiębiorstwu – potrzebny na realizację bieżącej działalności – kapitał. Kapitał obrotowy firma może jednak uzyskać korzystając z zupełnie innego narzędzia finansowego. Narzędzia, które uwalnia środki zamrożone w fakturach wystawianych kontrahentom, a których płatność jest odroczona w czasie. Mowa tu o faktoring, który jest alternatywnym dla kredytu obrotowego rozwiązaniem finansowym i oznacza wpływ gotówki zaraz po dokonaniu sprzedaży i możliwość jej zaangażowania do wykreowania nowych transakcji.

Nie dla wszystkich …

Warunkiem skorzystania z tego finansowania jest prowadzenie przez firmę sprzedaży z odroczonymi terminami płatności, oraz posiadanie stałych obiorców. Kluczem do uzyskania finansowania są wystawiane faktury, które pełnią rolę zabezpieczenia.

Jak to działa?

Mechanizm faktoringu jest prosty. Firma, która wystawia fakturę z odroczonym terminem płatności, dzięki zastosowaniu faktoringu nie musi już czekać na zapłatę, ponieważ dostaje swoje pieniądze od faktora (instytucji finansowej), zaraz po udokumentowaniu faktu sprzedaży. Kontrahent płaci fakturę w ustalonym terminie z tą drobną różnicą, że tym razem na konto faktora, co kończy całą operacje.

Finansowanie (gotówkę) Twoja firma otrzyma już w 24 godziny po wystawianiu faktury. Bez okresu oczekiwania na zapłatę, którego długość zależy od długości udzielanego odbiorcy kredytu kupieckiego. Ponadto bez martwienia się o ewentualne opóźnienia w płatnościach.

W ten sposób bez kredytu obrotowego - dzięki własnym środkom finansowym uwolnionym poprzez zastosowanie faktoringu, Twoja firma może wygenerować następną sprzedaż i wystawić kolejną fakturę, którą również może natychmiast zamienić na gotówkę powtarzając cały cykl. Pozwala to na efektywniejsze wykorzystanie potencjału firmy, zwiększenie sprzedaży i zysków.

Faktoring to finansowanie elastycznie dopasowane do poziomu sprzedaży. Korzystają z niego firmy, którym zależy na zwiększeniu sprzedaży, utrzymaniu płynności finansowej i w konsekwencji umocnieniu pozycji rynkowej.

Kto już korzysta?

Z faktoringu korzystają duże firmy jak ACTION S.A. (największy polski dystrybutor sprzętu komputerowego), Grupa Żywiec S.A. (branża spożywcza), Global Cosmed S.A.(branża kosmetyczna oraz chemii gospodarczej) oraz wiele innych. Duże przedsiębiorstwa już doceniły faktoring. Narzędzie to pozwala im obracać swoimi środkami z zyskiem – nawet kila razy – zanim nadejdzie termin, w którym wpłynęłyby bez zastosowania faktoringu.

Stosując faktoring z łatwością spełniają oczekiwania kontrahentów wymagających długich terminów płatności, zyskując tym samym przewagę nad konkurencją. Jednocześnie mając ciągły dostęp do finansowania - swobodnie regulują bieżące potrzeby firmy i zaopatrują się w niezbędne środki produkcji czy towary handlowe.

Zalety tego rozwiązania dostępne są w pełni również dla średnich i małych firm. Zamiast czekać na zapłatę (np. 30 dni lub dłużej), fakturę możesz zamienić od razu na gotówkę, zasilając natychmiast firmę w kapitał obrotowy.

Więcej niż finansowanie ...

Faktoring to jednak coś więcej niż samo finansowanie, ponieważ poza finansowaniem Twoja firma zyskuje również bezpieczeństwo w kontaktach handlowych z odbiorcami, oraz unika przeterminowanych należności.

Korzystająca z faktoringu firma wraz z finansowaniem otrzymuje pakiet dodatkowych usług:

 

Sprawdzenie wiarygodności i wypłacalności partnerów handlowych. Bieżący monitoring - kontrola należności i raportowanie o wszelkich nieprawidłowościach w regulowaniu zobowiązań przez kontrahentów - to system wczesnego ostrzegania przed złymi długami.
  Przypominanie kontrahentom o płatnościach i egzekwowanie spóźnionych płatności. W przypadku kłopotliwych sytuacji związanych z opóźnieniem płatności, faktor (instytucja finansowa) skuteczniej ściąga należność. Takie pośrednictwo faktora pozwala przedsiębiorstwu, utrzymać pozytywne relacje handlowe z odbiorcą, odciążając jednocześnie z przykrego obowiązku upominania się o pieniądze.

Możliwość (dodatkowa opcja) przejęcia ryzyka niewypłacalności kontrahentów. Faktoring chroni wówczas firmę przed złymi długami powstałymi z winy odbiorcy, który nie jest w stanie spłacić wierzytelności.

Finansowa dźwignia

Zdolność kredytowa, którą firma zużywa wykorzystując kredyt obrotowy nie może być już spożytkowana na np. sfinansowanie inwestycji. Tymczasem konstrukcja faktoringu powoduj, że przedsiębiorstwo nie zwiększa swojego zadłużenia, a tym samy nie obniża swojej zdolności kredytowej. Zamiana więc kredytu obrotowego na faktoring powoduje odzyskanie zdolność kredytowej, którą można przeznaczyć np. na kredyt inwestycyjny.

***

Kiedy Twoja firma zacznie korzystać z faktoringu, wtedy przestaniesz martwić się bieżącym finansowaniem, a zaczniesz planować jak je w pełni wykorzystać. Zapytaj czy Twoja firma może skorzystać z faktoringu...

 


Zamów bezpłatną konsultację:

 

Zamów bezpłatną konsultację: