infolinia: 801 009 445

Firma ma jednego odbiorcę, czy może skorzystać z finansowania?
Tak. Faktoringiem można objąć transakcje tylko z jednym kontrahentem.

Firma świadczy usługi budowlane, czy może skorzystać z faktoringu?
Tak. Faktoringiem można objąć kontrakty budowalne. Finansowanie to moża zastawać w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych oraz handlowych.

Czy mikro-firma może skorzystać z faktoringu?
Aby korzystać z tego rozwiązania firma musi przekazywać do faktoringu obroty na poziomie minimum 10 tys. zł miesięcznie.

Firma dopiero rozpoczyna współpracę z kontrahentem, czy będzie on mógł być objęty faktoringiem?
Tak. Można objąć faktoringiem odbiorców z którymi współpraca dopiero się rozpoczyna.

Czy firma świadcząca usługi (lub sprzedająca towary) osobom prywatnym, może skorzystać z faktoringu?
Nie. Jeżeli odbiorcami towarów lub usług są osoby prywatne (nie prowadzące działalności gospodarczej) to takich klientów nie będzie można objąć faktoringiem. Wyjątek może dotyczyć jedynie rolników.

Moi klienci kupują nieregularnie co klika miesięcy, czy mogą być objęci faktoringiem?
Tak. Nie ma również konieczności, posiadania umów współpracy z kontrahentami. Pod pewnymi warunkami możliwe jest nawet objęcie faktoringiem jednorazowej transakcji.

Czy z faktoringu można skorzystać jednorazowo?
Tak. Można przekazać do wykupu tylko jedną fakturę. Przy czym wartość takiej faktury nie może być mniejsza niż 30 tys. zł.

Czy faktoringiem można objąć faktury wystawiane dla zagranicznych odbiorców?
Tak. Faktoringiem można objąć odbiorców zagranicznych.

Czy wymagane są zabezpieczenia?
Zabezpieczeniem są faktury wystawiane przez firmę za sprzedane towary bądź zrealizowane usługi oraz weksel. Finasowanie nie jest uzależnione i nie wymaga przedstawiania zabezpieczeń rzeczowych.

Czy firma z wpisem w BIG może starać się o faktoring?
Wpis na temat firmy w rejestrze Bura Informacji Gospodarczej lub innym rejestrze dłużników nie wyklucza możliwości korzystania z faktoringu. Konieczne będą jednak wyjaśnienia odnośnie wpisu.

Czy firma ze „złym” BIK-em ma szansę na uzyskanie finansowania?
Tak. Przedsiębiorstwo którego historia kredytowa wyklucza uzyskanie finansowania bankowego, ma szanse korzystanie z faktoringu w niezależnej firmie faktoringowej.

Czy firma z zaległościami wobec ZUS lub US może uzyskać finansowanie?
Tak. Zaległości wobec Urzędu Skarbowego lub ZUS nie przekreślają możliwości przedsiębiorstwa do skorzystania z faktoringu.

Czy faktury "proforma" mogą być zamienione na gotówkę?    
Nie. Faktura "proforma" nie jest dokumentem księgowym, który byłby akceptowany w praktyce faktoringowej.

 


 Twoje pytanie:

 

Zamów bezpłatną konsultację: